VÝSTAVY

KOLEKTÍVNE VÝSTAVY

| 2015 | Architektúra tela
| 2016 | Archeológia času
| 2016 | Videné / Počuté
| 2016 | Spiš
| 2017 | Telesnosti
| 2017 | Dôvernosti
| 2017 | Nižné Ružbachy
| 2018 | Kde človek a voda pramení / Where man and water spring together

| 2018 | Deti Podolínca

KOLEKTÍVNE VÝSTAVY

| 2015 | Architektúra tela

| 2016 | Archeológia času

| 2016 | Videné / Počuté

| 2016 | Spiš

| 2017 | Telesnosti

| 2017 | Dôvernosti

| 2017 | Nižné Ružbachy

| 2018 | Kde človek a voda pramení
Where man and water spring together

| 2018 | Deti Podolínca