VÝSTUPY
V PUBLIKÁCIÁCH

KNIHY
| 2015 | Muuza 2015 – Architektúra tela
| 2016 | Muuza 2016 – Spiš
| 2016 | Archeológia času
| 2017 | Uhský pereval
| 2018 | Kde človek a voda pramení / Where man and water spring together
PERODICKÁ TLAČ
| 2015 | Hudobný život – Kde sa hudba začína a kde sa končí
| 2016 | Hudobný život – Hudba a farby
| 2017 | Hudobný život – Slávo Krekovič
| 2017 | ejmap – European Journal of Media, Art & Photography