O AUTOROVI

Ľubo Baran je fotograf, pôsobiaci v Bratislave. Fotografiu študoval na Súkromnej strednej umeleckej škole filmovej v Košiciach
a neskôr, pod vedením doc. Mgr. Art. Jozefa Sedláka a Mgr. Art. Petry Cepkovej, ArtD., na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Okrem fotografie sa od roku 2012 venuje aj audiovizuálnej tvorbe a okrajovo aj grafickému dizajnu.

Ľubo Baran je fotograf, pôsobiaci v Bratislave.
Fotografiu študoval na Súkromnej strednej
umeleckej škole filmovej v Košiciach
a neskôr, pod vedením
doc. Mgr. Art. Jozefa Sedláka
a Mgr. Art. Petry Cepkovej, ArtD.,
na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Okrem fotografie sa od roku 2012
venuje aj audiovizuálnej tvorbe a okrajovo aj grafickému dizajnu.