DETI PODOLÍNCA

Mesto Podolínec a objekt Kláštora sú výnimočné nielen dobre viditeľnou panorámou veží, ale aj koncentráciou historických, religióznych a sociálnych odkazov ľudského spoločenstva.
Kláštor a okolie je koncentrovaná Obec Božia, ktorá v jednom objekte – pod jednou strechou skrýva sociálne aj religiózne vrstvy. Historická budova kláštora je priestorom pre duchovno-misijný život rehoľníkov – redemptoristov, súčasne slúži ako špeciálna základná škola a domov pre sociálne znevýhodnené deti. Kláštor je objektom, v ktorom sú učitelia a rehoľníci zároveň bratmi, sestrami, matkami, otcami
a duchovnými otcami. Múry Podolínskeho kláštora pamätajú toho veľa. V 50tych rokoch slúžil ako väzenie pre rehoľníkov. V súčasnosti je útočiskom, školou a domovom pre deti. Kolektívna výstava autorov – pedagógov, kňaza a študentov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, obohacuje tento objekt o ďalší príbeh.
Fotografický projekt prostredníctvom sociálnych obrazov zaznamenáva bežný život detí v domove, školské povinnosti, úlohy, upratovanie, varenie, tancovanie, oddych a snahu prežívať koncept rodinny (duchovnej aj reálnej), ako hlbšieho, trvalejšieho a perspektívnejšieho vzťahu. Fotografia rozpráva, hodnotí, kladie otázky a dáva odpovede. Je to médium – výtvarný prejav, ktorý má aj funkciu archívu (optickej hygieny). Fotografický obraz je dôležitým svedectvom pri historických udalostiach, príbehoch, ktoré nie sú vždy krásne, naopak poburujú, provokujú a sú katalyzátorom prítomnosti – v prítomnom okamihu vznikajúcich kultúrnych vrstiev. / autor textu: Jozef Sedlák /

Participujúce inštitúcie | Participating institutions |
Špeciálna základná škola internátna sv. Klementa Hofbauera
Detský domov sv. Klementa Hofbauera
Kongregácia Najsvätekšieho Vykupiteľa – Redemptoristi
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda Trnava
 
Vystavujúci autori | Exhibiting authors |
Petra Cepková, Jozef Sedlák (FMK UCM Trnava),
Ľubomír Hajdučík (RKC Nižné Ružbachy)
 
Vystavujúci študenti | Exhibiting students |
Ľubo Baran, Nikola Danišová, Nikola Hudáková, Eva Jonisová, Lukáš Kala,
Jakub Kovalík, Peter Lančarič, Kristína Mayerová, Klaudia Šútorová,
Magdaléna Tomalová, Mária Vencelová
 
Otvorenie výstavy | Opening of the exhibition |
12. október 2018 o 15:00
Základná škola internátna sv. Klementa Hofbauera,
Kláštorná 2, Podolínec
 
Výstava fotografií je súčasťou projektu Damnatio memoriae – Stratenie pamiatky,
ktorý podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu unemia.
The exhibition of photographs is part of the project Damnatio memoriae – Stratenie pamiatky,
which was supported by public funds in the form of a scholarship by Fond na podporu umenia

 
Autori projektu | Authors of project |
Jozef Sedlák, Ľubomír Hajdučík

000026 000026 000026 000026 000026 000026 000026 000026 000026 000026 000026

DETI PODOLÍNCA

Mesto Podolínec a objekt Kláštora sú výnimočné
nielen dobre viditeľnou panorámou veží,
ale aj koncentráciou historických, religióznych
a sociálnych odkazov ľudského spoločenstva.
Kláštor a okolie je koncentrovaná Obec Božia,
ktorá v jednom objekte – pod jednou strechou
skrýva sociálne aj religiózne vrstvy.
Historická budova kláštora je priestorom
pre duchovno-misijný život rehoľníkov –
redemptoristov, súčasne slúži ako špeciálna
základná škola a domov pre sociálne
znevýhodnené deti. Kláštor je objektom,
v ktorom sú učitelia a rehoľníci zároveň bratmi,
sestrami, matkami, otcami a duchovnými otcami.
Múry Podolínskeho kláštora pamätajú toho veľa.
V 50tych rokoch slúžil ako väzenie pre rehoľníkov.
V súčasnosti je útočiskom, školou a domovom
pre deti. Kolektívna výstava autorov – pedagógov,
kňaza a študentov Fakulty masmediálnej
komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda
v Trnave, obohacuje tento objekt o ďalší príbeh.
Fotografický projekt prostredníctvom sociálnych
obrazov zaznamenáva bežný život detí v domove,
školské povinnosti, úlohy, upratovanie, varenie,
tancovanie, oddych a snahu prežívať koncept
rodinny (duchovnej aj reálnej), ako hlbšieho,
trvalejšieho a perspektívnejšieho vzťahu.
Fotografia rozpráva, hodnotí, kladie otázky
a dáva odpovede. Je to médium – výtvarný prejav,
ktorý má aj funkciu archívu (optickej hygieny).
Fotografický obraz je dôležitým svedectvom
pri historických udalostiach, príbehoch,
ktoré nie sú vždy krásne, naopak poburujú,
provokujú a sú katalyzátorom prítomnosti –
v prítomnom okamihu vznikajúcich kultúrnych
vrstiev.
/ autor textu: Jozef Sedlák /

Participujúce inštitúcie
| Participating institutions |

Špeciálna základná škola internátna
sv. Klementa Hofbauera
Detský domov sv. Klementa Hofbauera
Kongregácia Najsvätekšieho Vykupiteľa –
Redemptoristi
Fakulta masmediálnej komunikácie
Univerzity sv. Cyrila a Metoda Trnava
 
Vystavujúci autori
| Exhibiting authors |

Petra Cepková, Jozef Sedlák
(FMK UCM Trnava),
Ľubomír Hajdučík
(RKC Nižné Ružbachy)
 
Vystavujúci študenti
| Exhibiting students |

Ľubo Baran, Nikola Danišová, Nikola Hudáková,
Eva Jonisová, Lukáš Kala, Jakub Kovalík,
Peter Lančarič, Kristína Mayerová,
Klaudia Šútorová, Magdaléna Tomalová,
Mária Vencelová
 
Otvorenie výstavy
| Opening of the exhibition |

12. október 2018 o 15:00
Základná škola internátna
sv. Klementa Hofbauera,
Kláštorná 2, Podolínec
 
Výstava fotografií je súčasťou projektu
Damnatio memoriae – Stratenie pamiatky,
ktorý podporil z verejných zdrojov formou
štipendia Fond na podporu unemia.
 
The exhibition of photographs is part of the project
Damnatio memoriae – Stratenie pamiatky,
which was supported by public funds
in the form of a scholarship
by Fond na podporu umenia.

 
Autori projektu
| Authors of project |

Jozef Sedlák, Ľubomír Hajdučík